Biologii contemporani au fost unanim de acord că cel mai important fenomen desfăşurat în Univers a fost apariţia vieţii, alături de cel mai important fenomen desfăşurat în Biosferă - evoluţia biologică.

Cursul aduce un plus de cunoştinte din domeniul vast al Biologiei, referitoare la studiul celulelor dintr-un organism multicelular, a structurilor morfologice şi funcţionale ale celulei, a fenomenelor biologice generale comune şi a celor specifice pentru diferite tipuri celulare la animale şi plante, studiul matricei extracelulare şi a proceselor de multicelularitate şi diferenţiere celulară, de recunoaştere celulară, de îmbătrânire şi moarte a celulelor.

Biologie celulara.pdfBiologie celulara.pdf

Prin tematica abordată cartea se dovedeşte a fi un ghid cu aplicabilitate practică pentru sectorul zootehnic, veterinar, agricol, prin expunerea tururor categoriilor de pericolele existente într-o fermă. Dar nu numai atât! Ci şi a pericolelor care rezidă din aplicarea defectuoasă a principiilor ergonomice în activitatea desfăşurată de  studenţi pe parcursul anilor de studii.

Cât  de importantă este păstrarea igienei personale  sau a locului de muncă, care sunt elementele ce întregesc sfera ergonomiei şi ce importanţă au în menţinerea conforului  şi capacităţii de  muncă optime, fiziologia muncii şi a efectelor cu repercursiuni negative asupra instalării oboselii musculare sau mentale sunt explicate într-o manieră uşor înţeleasă de către cititori.

Prin tematica abordată cartea se dovedeşte a fi un ghid cu aplicabilitate practică pentru sectorul zootehnic, veterinar, agricol, prin expunerea tururor categoriilor de pericolele existente într-o fermă. Dar nu numai atât! Ci şi a pericolelor care rezidă din aplicarea defectuoasă a principiilor ergonomice în activitatea desfăşurată de  studenţi pe parcursul anilor de studii.

Cât  de importantă este păstrarea igienei personale  sau a locului de muncă, care sunt elementele ce întregesc sfera ergonomiei şi ce importanţă au în menţinerea conforului  şi capacităţii de  muncă optime, fiziologia muncii şi a efectelor cu repercursiuni negative asupra instalării oboselii musculare sau mentale sunt explicate într-o manieră uşor înţeleasă de către cititori.

Ergonomia si Protectiia Muncii. Manual Didactic-ID.pdfErgonomia si Protectiia Muncii. Manual Didactic-ID.pdf